Bijak Bestari

Tak akan hilang Bahasa Melayu dek arus pemodenan. Tak akan pupus Bahasa Melayu ditelan zaman.

Pendahuluan

Dewasa ini, dengan penggunaan teknologi matlumat (information technology) yang tersebar luas serta langkah- langkah yang diambil pihak pemerintah untuk menerapkan, menjinakkan dan memberangsangkan penggunaan teknologi di kalangan murid- murid dalam alam persekolahan dari usia yang awal lagi, di samping dengan penyesuaian diri seseorang murid itu kepada teknologi matlumat secara sendiri mahupun daripada ibu bapa, yang pasti adalah pendidikan zaman sekarang tidak akan boleh terpisah daripada teknologi. 

Cabaran- cabaran yang sering kali membelenggu penggunaan Bahasa Melayu yang betul disebabkan oleh pelbagai faktor. Di antara penyebab yang paling ketara dan berlakunya taraf penggunaan Bahasa Melayu yang kian merosot dan tidak memuaskan adalah pelajar- pelajar Bahasa Melayu lebih cenderung menggunakan Bahasa Inggeris dalam pertuturan seharian mereka.

Selain itu, sebahagian besar mata pelajaran yang mereka duduki di pangku persekolahan memerlukan mereka untuk membaca dan bertutur dalam Bahasa Inggeris. Malahan, dengan adanya media sosial seperti Facebook dan Instagram yang menjadi sumber serta wadah utama dimana matlumat dan gaya-gaya terkini disebarkan di kalangan remaja kebelakangan ini,  dimana secara amnya, majoriti daripada pengguna wadah- wadah sebegini menggunakan Bahasa Inggeris untuk berkomunikasi, tidak hairanlah jikalau penggunaan Bahasa Melayu yang asas apatah lagi yang lanjutan akan diketepikan. 

 

Objektif

Justeru itu, dengan adanya program Bijak Bestari, diharapkan bahawa sebuah wadah pembelajaran Bahasa Melayu yang percuma dan mudah untuk didatangi dapat dicapai. Selain itu, melalui inisiatif sebegini, ia diharapkan dapat membawa manfaat kepada penuntut-penuntut Melayu yang menghadapi pelbagai cabaran seperti kesukaran untuk mendapatkan seorang tutor Bahasa Melayu disebabkan oleh masalah kewangan mahupun golongan pelajar yang secara asasnya memang lemah dalam Bahasa Melayu. Mereka yang hanya menginginkan lebih latihan dan bahan rujukan tidak terkecuali malah, digalakkan untuk menyertai program ini demi menambahkan ilmu dalam penggunaan Bahasa Melayu.

Tambahan lagi, menerusi program Bijak Bestari, suatu inisiatif oleh Scholastic Tuition Singapore, pasukan kami percaya bahawa ibu bapa yang dilengkapi dengan kemahiran serta pemahaman mengenai isi kandungan subjek- subjek pembelajaran anak- anak mereka, akan lebih mudah untuk menjelas dan memantau serta menyelia tugasan rumah yang diberikan guru- guru mereka di sekolah.  Apa yang lebih menarik adalah melalui program Bijak Bestari, tiada kos tersembunyi yang harus dikhuatirkan kerana kesemua bahan-bahan yang tersedia adalah PERCUMA.

 

Jadi, apa yang anda tunggu lagi? Ayuh bersama kami dalam perjalanan ini untuk melestarikan bukan sahaja penggunaan Bahasa Melayu semata- mata,  tetapi untuk menerapkan penggunaan Bahasa Melayu yang betul dalam pertuturan seharian. 

 

SETIAP PEMBELAJARAN SEORANG ANAK ITU ADALAH PERLABURAN JANGKA MASA YANG PANJANG. JUSTERU ITU, SETIAP ANAK LAYAK DIBERIKAN YANG TERBAIK DALAM PENDIDIKAN MEREKA.